REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/8592

Resource type: other document

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja postdykcyjna, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, ludność proporcjonalnie rozłożona do powierzchni rejonu, selektywność 50x10^-6 (5)

View

Resource metadata

Title PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja postdykcyjna, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, ludność proporcjonalnie rozłożona do powierzchni rejonu, selektywność 50x10^-6 (5)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fragment serii - "PSSPP Symulacje Mapy". PSSPP - Prognoza Symulacyjna Struktury Przestrzennej Polski. Mapy przedstawiają jedną z pierwszych symulacji przeprowadzonych dla obszaru całej Polski. Prawdopodobnie jest to pierwszy model symulacyjny w skali kraju, wcześniej robione były one jedynie dla obszarów miejskich. (Polish)
Keywords "modelowania i symulacje"@pl, "Planowanie przestrzenne"@pl, "PSSPP"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "Polska"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: ok. 1980
Series name: PSSPP Symulacje Mapy
Numbering (part, volume, number, issue): 5
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 28-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja postdykcyjna, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, ludność proporcjonalnie rozłożona do powierzchni rejonu, selektywność 50x10^-6 (5). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more