REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48264

Resource type: other document

Prognoza obciążenia ruchem sieci komunikacyjnej miasta Gliwice na rok 1990

View

Resource metadata

Title Prognoza obciążenia ruchem sieci komunikacyjnej miasta Gliwice na rok 1990
Persons Authors: Tadeusz Zipser, Romuald Pustelnik
Cocreators: Maciej Dobrowolski (Other), Krzysztof Głogowski (Other), Jan Kowalski (Other), Katarzyna Kwaśniewska (Other), Joanna Zagożdżon (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Raport opisuje przebieg zlecenia, którego celem było wykonanie obliczeń numerycznych sieci komunikacyjnej dla studium perspektywicznego miasta w oparciu o materiały wyjściowe dostarczone przez zleceniodawcę zawierające: podział miasta na rejony (stan istniejący i projektowany), sień komunikacyjną (istniejącą i projektowaną), liczbę mieszkańców i liczbę zatrudnionych w rejonach (stan istniejący i projektowany oraz ankiety komunikacyjne. (Polish)
Keywords "prognoza ruchu"@pl, "gospodarka przestrzenna"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: public administration, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1975
Number of pages: 59
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser, Romuald Pustelnik. Prognoza obciążenia ruchem sieci komunikacyjnej miasta Gliwice na rok 1990. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more