REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40766

Resource type: article, chapter

Podsystem sterowania lokalnego robota mobilnego Ulisses

View

Resource metadata

Title Podsystem sterowania lokalnego robota mobilnego Ulisses
Persons Authors: Andrzej Wołczowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1993 roku na IV Krajowej Konferencji Robotyki.
W pracy przedstawiono podsystem sterowania lokalnego wykorzystujący informacje z optycznych czujników zbliżeniowych. Podsystem realizuje sterowanie w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniające utrzymanie stałego dystansu od ściany, gdy robot porusza się wzdłuż korytarza lub wokół przeszkody. Umożliwia realizację trajektorii autokorekcyjnej dopasowującej się elastycznie do rzeczywistej geometrii otoczenia. Uwalnia wyższe poziomy sterowania, co pozwala na ich zaangażowanie do innych zadań. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "robot mobilny"@pl, "sterowanie"@pl, "czujnik optyczny"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały IV Krajowej Konferencji Robotyki: tom 2
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1993
From page: 208
To page: 215
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 21-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Andrzej Wołczowski. Podsystem sterowania lokalnego robota mobilnego Ulisses. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more