Authors: W / Andrzej Wołczowski

Filter
Page of  3 (23 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Dane pomiarowe sygnałów EMG i MMG z przedramienia oraz informacje z rękawicy sensorycznej o interakcji z obiektem

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

System do rejestracji sygnałów EMG i MMG dla sterowania bioprotezą dłoni

Andrzej Wołczowski, Michał Błędowski, Jerzy Witkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Skaner zapachowy dla nawigacji robota mobilnego

Piotr Batog, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Robot mobilny poruszający się po ścieżce zapachowej

Piotr Batog, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterowanie bioprotezą dłoni - oprogramowanie do analizy sygnału EMG

Tomasz Suchodolski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterowanie bioprotezą dłoni na poziomie interakcji człowiek-maszyna

Andrzej Wołczowski, Tomasz Suchodolski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Pomiar ruchu palców dłoni człowieka z wykorzystaniem akcelerometrów mikromaszynowych

Andrzej Wołczowski, Alicja Mazur, Henryk Mirończuk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalny układ sterowania protezą dłoni z wykorzystaniem miopotencjałów

Andrzej Wołczowski, Krzysztof Krysztoforski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Konstrukcja dalmierza laserowego z modulacją amplitudy

Andrzej Wołczowski, Jerzy Witkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page of  3 (23 results)
Results on page