Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Statystyczna estymacja struktury modelu przepływu masy szklanej przy użyciu równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych (PN-1988-08)

Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda gęstości widmowych dla modeli z wejściam i (WID1) (PN-1988-09-15)

Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Metody matematyczne analizy dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy Plan przeznaczony do układania planu lekcji (RB-1993-14-09)

Joanna Malicka-Wąsowska, Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda uogólnionej sumy kwadratów (CLAR) (PN-1988-09-12)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne: system komputerowy "Opole Cement": instrukcja użytkowania (RB-1996-62)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Identyfikacja pośrednia ciągłych systemów dynamicznych na podstawie odpowiedzi impulsowej biblioteka programów Bidep dla komputera SM4 (PN-1985-12)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Dyski - organizacja fizyczna i logiczna

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Możliwości modelowania pracy oczyszczalni ścieków komunalnych (RB-1998-47-03)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Janusz Łomotowski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Procesor i pamięć

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Estymacja parametrów fizjologicznych układu moczowego za pomocą zlinearyzowanych modeli parametrycznych. Część II: Dane rzeczywiste (RB-1994-16B)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Fryderyk Unton, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)