REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73834

Resource type: article, chapter

Metody matematyczne analizy dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy Plan przeznaczony do układania planu lekcji (RB-1993-14-09)

View

Resource metadata

Title Metody matematyczne analizy dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy Plan przeznaczony do układania planu lekcji (RB-1993-14-09)
Persons Authors: Joanna Malicka-Wąsowska, Wiesław Henryk Krajewski
Cocreators: Radosław Godowski (Other), Tadeusz Świrszcz (Other), Janusz Wąsowski (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono system komputerowy przeznaczony do przygotowywania rozkładów zajęć w różnych typach szkół. System ten stwarza możliwości szybkich modyfikacji. Możliwe jest układanie planu manualne i automatyczne, z pełną możliwością zmian ręcznych. Wyniki mogą być wyświetlane na ekranie i drukowane. Podstawową jednostką czasu jest lekcja. Rozkład zajęć ma charakter tygodniowy. System zapewnia łatwość obsługi, możliwość uzyskania wyczerpujących podpowiedzi oraz sygnalizację popełnionych błędów. System został opracowany na mikrokomputery IBM PC. (Polish)
Keywords "timetable"@en, "teaching"@en, "plan lekcji"@pl, "software"@pl, "nauczanie"@pl, "oprogramowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1993-14-09
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1993
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Joanna Malicka-Wąsowska, Wiesław Henryk Krajewski. Metody matematyczne analizy dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy Plan przeznaczony do układania planu lekcji (RB-1993-14-09). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przegląd Pedagogiczny 1921 nr 8-10 (październik-grudzień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Ruch Pedagogiczny, marzec 1936 r., nr 7

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zastosowanie wirtualnego mikroskopu dostępnego przez Internet w nauczaniu patomorfologii

Janusz Szymaś, Mikael Lundin, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more