REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50468

Resource type: other document

Modelowanie numeryczne procesów koncentracji przestrzennej w skali układów multiregionalnych jako metoda ustalania udziału zjawisk spontanicznych

View

Resource metadata

Title Modelowanie numeryczne procesów koncentracji przestrzennej w skali układów multiregionalnych jako metoda ustalania udziału zjawisk spontanicznych
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Niniejszy raport skupia się na próbie odpowiedzi na pytanie „Jaka część biegu zdarzeń, które kształtują naszą, zagospodarowaną przestrzeń zależy rzeczywiście od decyzji planistycznych?”. Żeby to osiągnąć, w raporcie przedstawione są próby symulowania zjawisk przestrzennych, modelowaniami numerycznymi procesów koncentracji przestrzeni, w celu zidentyfikowania stopnia kontroli i wpływu człowieka na jego środowisko. (Polish)
Keywords "modele symulacyjne"@pl, "gospodarka przestrzenna"@pl, "modele decyzyjne"@pl, "system osadniczy"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: public administration, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Number of pages: 53
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Modelowanie numeryczne procesów koncentracji przestrzennej w skali układów multiregionalnych jako metoda ustalania udziału zjawisk spontanicznych. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more