REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26215

Resource type: book

Model symulacyjno-decyzyjny ORION

View

Resource metadata

Title Model symulacyjno-decyzyjny ORION
Persons Authors: Tadeusz Zipser, Jerzy Sławski, Elżbieta Litwińska, Tomasz Ossowicz, Jadwiga Brzuchowska
Cocreators: Eugeniusz Bagiński (Reviewer), Zofia Dembowska (Reviewer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W prezentowanym opracowaniu wyjaśniono teoretyczne podstawy konstrukcji modelu ORION, metodę jego użycia w praktyce planowania przestrzennego oraz zasady stosowania pakietu ORION 1.1.
Nazwa modelu - ORION - jest skrótem nazwy w języku angielskim Optative Repartition In Opportunity Network, co w języku polskim można przetłumaczyć, jako opcyjny rozdział w sieci możliwości.
Praca jest przeznaczona dla osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, geografią, ekonomią regionalną, również dla studentów kierunków odpowiadających wymienionym dziedzinom.
Model ORION służy do jednoczesnego rozmieszczania wielu form działalności (lub inaczej zagospodarowania terenu), zwanych tutaj aktywnościami, w obszarze miasta lub regionu. Aktywnością mogą być na przykład przemysł, zabudowa mieszkaniowa, usługi. O kształcie rozmieszczenia decydują przede wszystkim czynniki takie jak kontakty i konflikty między aktywnościami oraz predyspozycje terenu. Ponadto brane jest pod uwagę ograniczenie związane z wielkością terenu dostępnego do zagospodarowania. (Polish)
Description in another language: The decision-simulation model ORION has been presented in this book. It allows for simultaneous allocation of various activities in a city or a region while contacts and conflicts between activities as well as the attractiveness of the terrain are taken into consideration. (English)
Keywords "cyfrowe modelowanie przestrzenne"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "model symulacyjno-decyzyjny ORION"@pl, "planowanie przestrzenne"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1994
Number of pages: 198
ISBN: 83-7085-115-0
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 04-01-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser, Jerzy Sławski, Elżbieta Litwińska, Tomasz Ossowicz, Jadwiga Brzuchowska. Model symulacyjno-decyzyjny ORION. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Możliwości powiązań wybranych technik wspomagania planowania przestrzennego bazą danych typu GIS. Etap II

Jadwiga Brzuchowska, Elżbieta Litwińska, Tomasz Ossowicz, Justyna Maśko-Osiadacz, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more