REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/62561

Resource type: article, chapter

Estymacja położenia dla manipulatora z wykorzystaniem rozszerzonego filtra Kalmana w oparciu o pomiary z akcelerometrów

View

Resource metadata

Title Estymacja położenia dla manipulatora z wykorzystaniem rozszerzonego filtra Kalmana w oparciu o pomiary z akcelerometrów
Persons Authors: Agnieszka Kobierska, Piotr Rakowski, Leszek Podsędkowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2018 roku na XV Krajowej Konferencji Robotyki. W artykule przedstawiono metodę estymacji położenia na podstawie pomiaru globalnej orientacji członów ramienia manipulatora z wykorzystaniem czujników pola grawitacyjnego. Niniejsze artykuł przybliża problem estymacji położenia na podstawie pomiarów obarczonych dużym szumem i wykorzystania rozszerzonego filtra Kalmana do ograniczenia w dużym stopniu wpływu szumów na pomiar. (Polish)
Keywords "referat"@pl, "automatyka"@pl, "robotyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Postępy robotyki. Materiały XV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 196
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2018
From page: 471
To page: 479
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 17-08-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Agnieszka Kobierska, Piotr Rakowski, Leszek Podsędkowski. Estymacja położenia dla manipulatora z wykorzystaniem rozszerzonego filtra Kalmana w oparciu o pomiary z akcelerometrów. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Adaptacyjny system rozpoznawania emocji na podstawie wyrazów twarzy

Mateusz Żarkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Współpraca człowieka z robotem przy sortowaniu losowo rozmieszczonych obiektów

Edward Jezierski, Piotr Łuczak, Paweł Smyczyński, Dariusz Zarychta, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

Przemysław Kowalski, Krzysztof Skabek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Mathematical Methods of Automation and Robotics

Krzysztof Tchoń, Robert Muszyński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podsystem sterowania lokalnego robota mobilnego Ulisses

Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more