REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1799

Resource type: book

Mathematical Methods of Automation and Robotics

View

Resource metadata

Title Mathematical Methods of Automation and Robotics
Persons Authors: Krzysztof Tchoń, Robert Muszyński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wprowadzenie do metod matematycznych współczesnej automatyki i robotyki umożliwiające korzystanie z aktualnych osiągnięć teoretycznych tej dyscypliny. Zasób adresowany do studentów II stopnia kierunku Automatyka i robotyka, specjalności Embedded robotics i innych specjalności angielskojęzycznych, a także do doktorantów i pracowników naukowych. (Polish)
Description in another language: Introduction to the mathematical methods of modern automation and robotics enabling the utilization of current theoretical achievements of this discipline. The resource is addressed to MSc students in the field of Automation and Robotics, Embedded robotics specialties and other specialties as well as PhD students and researchers. (English)
Keywords "metody matematyczne"@pl, "automatyka"@pl, "robotyka"@pl, "automation"@en, "robotics"@en, "mathematical method"@en
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Time of publication: 2017
Number of pages: 170
Series name: Lecture Notes in Automation and Robotics
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 22-03-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Krzysztof Tchoń, Robert Muszyński. Mathematical Methods of Automation and Robotics. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Adaptacyjny system rozpoznawania emocji na podstawie wyrazów twarzy

Mateusz Żarkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

Przemysław Kowalski, Krzysztof Skabek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podsystem sterowania lokalnego robota mobilnego Ulisses

Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Usuwanie odblasków linii laserowej

Piotr Fiertek, Maciej Niedźwiecki, Dariusz Ścieruba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Planowanie ruchu robota IRp-6 w kartezjańskim układzie współrzędnych

Wacław Irzeński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more