Scientific disciplines / dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Filter
Page of  25 (248 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Optymalizacja produkcji pasz dla nfermy krów z uwzględnieniem ryzyka (PN-1983-08-07)

Zygmunt Dowgiałło, Tadeusz Orkisz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Symulacja systemu organizacji zbioru ziemiopłodów w PGR (PN-1983-08-02)

Wiktor Adamus, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Matematyczne modelowanie dynamiki nakładów na remont ciągników (PN-1983-08-06)

Lisa Dittman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Informatyczny system sterowania produkcja roślinną, w przedsiębiorstwie rolniczym (PN-1983-08-04)

Ryszard Budziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Radło 2-rzędowe - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Kierat - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Brona zębowa jednopolowa 2 - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Pług bezramowy z krojem 5 - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Radło jednorzędowe 5 - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Page of  25 (248 results)
Results on page