REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48272

Resource type: other document

Analiza ruchu samochodów ciężarowych na obszarze miasta Wrocławia. Dobór technik pomiaru, pilotażowe badania terenowe

View

Resource metadata

Title Analiza ruchu samochodów ciężarowych na obszarze miasta Wrocławia. Dobór technik pomiaru, pilotażowe badania terenowe
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Cocreators: Jadwiga Brzuchowska (Other), Magdalena Mlek-Galewska (Other), Wawrzyniec Zipser (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W przypadku całościowej analizy samochodowego ruchu towarowego w mieście sprawą podstawową jest określenie następujących wielkości:
1. Ogólna orientacja w rozmiarach zjawiska, a więc częściowe przynajmniej rozpoznanie nasilenia ruchu tej kategorii w możliwie szerokim zakresie. W rachubę wchodzi przede wszystkim jednoczesne uchwycenie stopnia obciążenia dużej części sieci ulicznej.
2. Uchwycenie stosunku ilościowego samochodów ciężarowych do reszty ruchu kołowego.
3. Uchwycenie stosunku ilościowego poszczególnych kategorii pojazdów ciężarowych zapełniających sieć.
W przeciwieństwie do od dawna badanych i dobrze już poznanych ruchów pojazdów osobowych, których liczebność i fluktuacje w czasie dadzą się dobrze oszacować, w tym przypadku już sama liczba pojazdów ciężarowych będących jednocześnie w ruchu stanowi niewiadomą. I właśnie to stanowi pierwszoplanowe zadanie takich badań, wymagające innej techniki niż liczenie pojazdów w wybranych miejscach, gdy ich ogólna liczba jest w przybliżeniu znana.
W tym opracowaniu postanowiono:
1. Uzyskać możliwie pełny obraz ogólny zjawiska, to jest orientacyjne rozmiary obciążenia sieci, udział poszczególnych rodzajów pojazdów, orientacyjne rozmiary tranzytu i jego rozdziału;
2. Sprawdzić techniki obserwacji i pomiaru zwłaszcza te, które są w jakiejś mierze niekonwencjonalne;
3. Przygotowanie pewnej bazy porównawczej w zakresie zachowań użytkowników systemu oraz
4. Rozpoczęcie kompletowania bazy porównawczej w zakresie wynikowych charakterystyk obciążenia sieci. (Polish)
Keywords "ruch samochodowy"@pl, "gospodarka przestrzenna"@pl, "badania terenowe"@pl, "analiza ruchu drogowego"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1999
Number of pages: 37
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Analiza ruchu samochodów ciężarowych na obszarze miasta Wrocławia. Dobór technik pomiaru, pilotażowe badania terenowe. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more