Scientific disciplines / dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Filter
Page of  7 (62 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Uprawa roli i roślin : podręcznik do nauki rolnictwa w 5 tomach. T. 5, Szczegółowa uprawa roślin

Jerzy Turnau, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i cechy jakościowe plonu odmian rzepaku jarego

Władysław Malarz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Reakcja dwóch form jęczmienia jarego pastewnego na zróżnicowane technologie uprawy

Marek Liszewski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin zbożowych

Hanna Szajsner, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Wpływ niektórych zabiegów uprawowych na porażenie ziemniaków chorobami wirusowymi i ich plonowanie na plantacjach nasiennych w rejonie Wrocławia

Maria Pytlarz-Kozicka, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Choroby roślin uprawnych powodowane przez grzyby i inne ustroje pasożytnicze

Józef Trzebiński, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Uprawa roli i roślin : podręcznik do nauki rolnictwa w 5 tomach. T. 4, Zasiew, pielęgnowanie roślin, zbiór i przechowywanie ich

Jerzy Turnau, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Laboratorium analityczne pok. 310

Urszula Piszcz, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Spektrofotometr Cecil

Urszula Piszcz, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Page of  7 (62 results)
Results on page