REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76644

Resource type: article, chapter

Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)

View

Resource metadata

Title Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)
Persons Authors: Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono obszernie podstawy teoretyczne zagadnień dotyczących dynamiki zmian struktury czasowej stóp procentowych na rynkach kapitałowych, po czym omówiono wyniki eksperymentów obliczeniowych związanych z wykorzystaniem metodologii analizy czynnikowej dla analizy podstawowych parametrów rynku kapitałowego w Polsce. W zakresie podstaw teoretycznych przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu struktury czasowej rynkowych stóp procentowych na wycenę wartości obligacji, omówiono zasady tworzenia „zimmunizowanych" portfeli obligacji oraz zastosowanie analizy czynnikowej dla celów analizy dynamiki zmian krzywej rentowności czysto-dyskontowych obligacji skarbowych. Obliczenia komputerowe przeprowadzono dwuetapowo. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na zagadnienie wpływu inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych na inne rozpatrywane parametry analizowanego rynku. (Polish)
Keywords "Factor Analysis"@en, "inflation"@fr, "inflacja"@pl, "Stopa procentowa"@pl, "analiza czynnikowa"@pl, "interest rate"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1995-38
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1995
From page: 1
To page: 92
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 16-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski. Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more