REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82719

Resource type: thesis

Optymalizacja struktury organizacji non-profit na przykładzie muzeum (PD-2002-06)

View

Resource metadata

Title Optymalizacja struktury organizacji non-profit na przykładzie muzeum (PD-2002-06)
Persons Authors: Mirosław Wujas
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Pomimo, iż celem organizacji non-profit nie jest osiągnięcie zysku, to do jej zadań statutowych należą zarówno zadania o charakterze nierynkowym oraz rynkowym adresowane do odbiorców. Finansowanie takich organizacji opiera się często na dwóch mechanizmach, mianowicie wsparciu finansowemu ze strony państwa oraz mechanizmach rynkowych w celu poprawy płynności finansowej jednostki. W celu wyboru optymalnej struktury organizacji realizującej cele marketingowe określono zbiór dopuszczalnych struktur, a następnie formalizując ten opis przeprowadzono dwukryterialną optymalizację (obejmującą realizację zadań rynkowych oraz nierynkowych) szukano Pareto-optymalnego rozwiązania metodą ograniczeń dodatkowych. Przyjmując pewien uproszczony model efektywności rynkowej struktury organizacyjnej oparty o stopień spłaszczenia struktury, warunkujący szybkość i elastyczność reakcji na potrzeby klientów, używając podstaw modelowania rozmytego wykazano, że optymalna struktura dla organizacji non-profit przyjmującej orientację marketingową to struktura macierzowa funkcjonalno-rynkowa. (Polish)
Keywords "modelowanie rozmyte"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "finansowanie organizacji non-profit"@pl, "organizacja non-profit"@pl, "funding non-profit organizations"@en, "non-profit organization"@en, "fuzzy modeling"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2002
Number of pages: 104
Supervisor: Jerzy Wiesław Hołubiec
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Wujas. Optymalizacja struktury organizacji non-profit na przykładzie muzeum (PD-2002-06). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more