REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78924

Resource type: synopsis

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

View

Resource metadata

Title Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego
Persons Authors: Kamil Waszczuk
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Streszczenie pracy Szymona Szywały, napisanej pod kierunkiem dr. inż. Pawła Karolczaka. (Polish)
Keywords "siłownik hydrauliczny"@pl, "optymalizacja"@pl, "proces techonologiczny"@pl
Classification Resource type: synopsis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Synopsis creation place: Wrocław
Creation time: 2022
Number of pages in synopsis: 1
Source document author: Szymon Szywała
Title of source document: Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego
Place of source document publication: Wrocław
Time of source document publication: 2017
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Kamil Waszczuk
Availability date: 09-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Kamil Waszczuk. Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego. [synopsis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ocena jakości warstwy wierzchniej w procesie toczenia stopu Inconel 718

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Analiza i optymalizacja procesu wytwarzania siłowników pneumatycznych w firmie Pneumat System

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more