REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78904

Resource type: article, chapter

Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)

View

Resource metadata

Title Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)
Persons Authors: Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca dotyczy identyfikacji oraz analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury czasowej stóp procentowych charakteryzujących rynek finansowy w Polsce w okresie 1992-1996. Otrzymane wyniki badań eksperymentalnych dotyczą zarówno struktury czasowej o krótkim horyzoncie (do 1-go roku) jak i struktury o długim horyzoncie (do 5-ciu lat). Dokonano również analizy wpływu zarówno inflacji jak i oczekiwań inflacyjnych na krótkoterminowe rynkowe stopy procentowe. W wyniku analizy zidentyfikowano czynnik wpływający na poziom rozpatrywanej krzywej dochodowości, czynnik nachylenia oraz czynnik krzywizny. (Polish)
Keywords "long time horizon"@en, "temporal structure"@en, "struktura czasowa"@pl, "horyzont długi"@pl, "Interest rates"@en, "inflation"@fr, "inflacja"@pl, "stopy procentowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-48
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 65
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 21-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski. Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more