REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76576

Resource type: article, chapter

Użyteczność i ryzyko w modelach ubezpieczeń indywidualnych (RB-1997-08-04)

View

Resource metadata

Title Użyteczność i ryzyko w modelach ubezpieczeń indywidualnych (RB-1997-08-04)
Persons Authors: Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca analizuje opłacalność wykupienia polisy ubezpieczeniowej z punktu widzenia indywidualnych osób. Przedstawiono przykład ubezpieczeń majątkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przyjęto horyzont czasowy roczny. W przypadku długich horyzontów i trudności z wyceną przedstawiono problem ubezpieczeń emerytalnych. (Polish)
Keywords "indywidualne polisy ubezpieczeniowe"@pl, "insurances"@en, "individual insurance policy"@en, "ubezpieczenia"@pl, "risk assessment", "ocena ryzyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-08-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 5
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Roman Włodzimierz Kulikowski. Użyteczność i ryzyko w modelach ubezpieczeń indywidualnych (RB-1997-08-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja zwrotów oraz bezpieczeństwa w planowaniu rozwoju (RB-1998-56-02)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Individual utilities and the choice of security system (RB-1997-08-03)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more