REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76498

Resource type: article, chapter

Individual utilities and the choice of security system (RB-1997-08-03)

View

Resource metadata

Title Individual utilities and the choice of security system (RB-1997-08-03)
Persons Authors: Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Powszechna akceptacja i sukces wprowadzenia reformy ubezpieczeń emerytalnych w Polsce zależy w głównej mierze od racjonalnych decyzji, które muszą podejmować sami ubezpieczeni. Praca przedstawia podstawy i metodologię, które mają pomóc w podejmowaniu takich decyzji. Przedstawiono przykłady oceny ryzyka dla niektórych scenariuszy. (Polish)
Keywords "insurance system"@en, "pension insurance"@en, "ubezpieczenie emerytalne"@pl, "system ubezpieczeń"@pl, "risk assessment", "ocena ryzyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-08-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 5
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Roman Włodzimierz Kulikowski. Individual utilities and the choice of security system (RB-1997-08-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more