REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74013

Resource type: article, chapter

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

View

Resource metadata

Title Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)
Persons Authors: Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Artykuł dotyczy metod aktywnego zarządzania portfelem obligacji. Opisano podstawowe własności oraz trwałość obligacji, przeanalizowano wpływ zmian stopy procentowej na wartość funduszu inwestycyjnego. Następnie podano modele wyceny przy różnych stopach. (Polish)
Keywords "portfolio optimization"@en, "portfolio management"@en, "optymalizacja portfela"@pl, "zarządzanie portfelem"@pl, "bonds"@en, "obligacje"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-26-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 22
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Roman Włodzimierz Kulikowski. Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant

Piotr Ładyżyński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Individual utilities and the choice of security system (RB-1997-08-03)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

See more