REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74616

Resource type: article, chapter

Model udostępniania usług IPTV w sieciach telekomunikacyjnych

View

Resource metadata

Title Model udostępniania usług IPTV w sieciach telekomunikacyjnych
Persons Authors: Jacek Oko, Radosław Fotyga
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań związanych z realizacją usług określanych jako IPTV. Przegląd, wykonany przede wszystkim w aspekcie usługowym, stanowić będzie podstawę do propozycji wdrażania systemu i poszczególnych usług w zależności od zaawansowania technicznego istniejących rozwiązań oraz oczekiwań i przyzwyczajeń potencjalnego użytkownika systemu. (Polish)
Keywords "udostępnianie"@pl, "telekomunikacja"@pl, "IPTV"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2007
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2007
From page: 253
To page: 262
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 22-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jacek Oko, Radosław Fotyga. Model udostępniania usług IPTV w sieciach telekomunikacyjnych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykorzystanie techniki ISDN i systemów dostępowych do realizacji programu ePolska

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wdrażanie systemów telewizji interaktywnej - aspekty techniczno-marketingowe

Jacek Oko, Radosław Fotyga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Model użytkownika systemu IPTV

Jacek Oko, Anna Kielar, Bartosz Majewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

HDTV w systemie IPTV - konieczność czy przyszłość

Jacek Oko, Anna Kielar, Rafał Szymański, Maciej Burski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Traffic model of telecommunications network subscriber

Sefaw Ahmed Gaed, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

See more