REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74709

Resource type: article, chapter

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

View

Resource metadata

Title Problemy zarządzania sieciami dostępowymi
Persons Authors: Jacek Oko, Paweł Borowczyk
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Artykuł przedstawia zagadnienia związane z zapewnieniem połączenia między systemami zarządzania a zarządzanymi systemami dostępowymi. Poszczególne typy systemów dostępowych i radiodostępowych różnią się dość znacznie zarówno sposobem przenoszenia informacji zarządzania do lokalnych systemów zarządzania jak i dostępnymi protokołami dla komunikacji z platformami zarządzania działającymi w warstwie sieci. W artykule omówione zostały rozwiązania pozwalające na zdalny dostęp terminali zarządzających do systemów dostępowych. (Polish)
Keywords "zarządzanie"@pl, "systemy dostępowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2002
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2002
From page: 102
To page: 107
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 07-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jacek Oko, Paweł Borowczyk. Problemy zarządzania sieciami dostępowymi. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykorzystanie techniki ISDN i systemów dostępowych do realizacji programu ePolska

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Doświadczenie eksperckie - Gabriel Pawlak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

System Powerline Communication (PLC) - kompleksowa realizacja sieci dostępowej

Jacek Żygólski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań

Radosław Ryńca, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Model użytkownika systemu IPTV

Jacek Oko, Anna Kielar, Bartosz Majewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more