REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14943

Resource type: thesis

Traffic model of telecommunications network subscriber

View

Resource metadata

Title Traffic model of telecommunications network subscriber
Persons Authors: Sefaw Ahmed Gaed
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Praca przedstawia model ruchu abonenta sieci telekomunikacyjnej w Libii. Skupia się na kategoriach i segmentacji abonentów, opisuje działający system rozliczeniowy w GPTC, który nie uczestniczył w usługach przełączników. Analizuje ruch lokalny i krajowy na podstawie danych uzyskanych z systemu billingowego. Udowadnia, na podstawie danych operacyjnych, jaki jest wpływ usług przełączników na natężenie ruchu w wybranym okresie. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "telekomunikacja"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2004
Number of pages: 127
Supervisor: Hubert Trzaska
Resource language: English
Identifiers: OAI: 1880
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Sefaw Ahmed Gaed. Traffic model of telecommunications network subscriber. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Model udostępniania usług IPTV w sieciach telekomunikacyjnych

Jacek Oko, Radosław Fotyga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optical fibers

Sergiusz Patela, Marcin Wielichowski, Szymon Lis, Konrad Ptasiński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Traffic model of telecommunications network subscriber

Sefaw Ahmed Gaed, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optical fiber networks

Sergiusz Patela, Szymon Lis, Marcin Wielichowski, Konrad Ptasiński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego w warunkach nietypowych ograniczeń

Maciej Łopaciński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more