REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74613

Resource type: article, chapter

Koncepcja wirtualnego laboratorium sieciowego do realizacji zdalnego nauczania przedmiotów teleinformatycznych

View

Resource metadata

Title Koncepcja wirtualnego laboratorium sieciowego do realizacji zdalnego nauczania przedmiotów teleinformatycznych
Persons Authors: Krzysztof Nowicki, Radosław Mieczkowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W pracy przedstawiono koncepcje nauczania zagadnień teleinformatycznych w oparciu o autorski system Wirtualnego Laboratorium Sieciowego - VNL. System VNL umożliwia kontrolowany dostęp ucznia do urządzeń teleinformatycznych. Pozwala na stopniowe zwiększanie stopnia trudności realizowania zadań dydaktycznych - budowę i konfigurację coraz bardziej rozbudowanych systemów. (Polish)
Keywords "teleinformatyka"@pl, "wirtualne laboratorium"@pl, "sieci komputerowe"@pl, "zdalne nauczanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2007
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2007
From page: 289
To page: 299
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 22-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Krzysztof Nowicki, Radosław Mieczkowski. Koncepcja wirtualnego laboratorium sieciowego do realizacji zdalnego nauczania przedmiotów teleinformatycznych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykorzystanie techniki ISDN i systemów dostępowych do realizacji programu ePolska

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oparte na technologiach: ISDN, ADSL over ISDN i Bluetooth

Bartosz Koletka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Monitoring systemów pracujących w technologii WiMAX

Kamil Cudnik, Krzysztof Gierłowski, Bogusław Kałka, Krzysztof Nowicki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more