REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15461

Resource type: book

Algorytmy wyznaczania przepływów typu unicast i anycast w przeżywalnych sieciach zorientowanych połączeniowo

View

Resource metadata

Title Algorytmy wyznaczania przepływów typu unicast i anycast w przeżywalnych sieciach zorientowanych połączeniowo
Persons Authors: Krzysztof Walkowiak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój sieci komputerowych, w tym Internetu. Obecnie trudno sobie wyobrazić działalność instytucji publicznych, różnej wielkości przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i wielu innych bez wsparcia sieci komputerowych. Doceniając użyteczność sieci komputerowych, wiele państw poprzez regulacje prawne, nakłady finansowe, ulgi podatkowe oraz inne działania zachęca do stosowania Internetu i innych sieci komputerowych. Nawet życie prywatne wielu osób w dużym stopniu jest powiązane z Internetem jako podstawowym źródłem informacji i kanałem komunikacji. Rosnące wymagania użytkownikowi oraz duża konkurencja na rynku usług sieciowych prowadzą do podnoszenia jakości oferowanych usług (ang. Quality oi Service) w sieciach komputerowych. W celu polepszenie parametrów związanych z jakością usług i umożliwienia realizacji procedur inżynierii ruchu (ang. traffic engineering) do sieci szkieletowych coraz powszechniej wprowadza się techniki zorientowane połączeniowo, które używają przepływów wieloskładnikowych bez rozgałęzień. (Polish)
Keywords "sieci komputerowe"@pl, "algorytm"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2007
Number of pages: 229
ISBN: 978-83-7493-315-5
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1810
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Krzysztof Walkowiak. Algorytmy wyznaczania przepływów typu unicast i anycast w przeżywalnych sieciach zorientowanych połączeniowo. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Usługa wykrywania anomalii wykorzystująca Auto Encoder

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa implementująca algorytm alokacji zasobów minimalizujący wykorzystanie zasobów obliczeniowych

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa z algorytmami implementującymi operacje matematyczne na macierzach

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach

Jolanta Joszczuk-Januszewska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa wykrywania anomalii wykorzystująca algorytm COF

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more