REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14755

Resource type: thesis

Algorytmy przeciwdziałania przeciążeniom w sieciach komputerowych z wykorzystaniem zmiennych niepewnych

View

Resource metadata

Title Algorytmy przeciwdziałania przeciążeniom w sieciach komputerowych z wykorzystaniem zmiennych niepewnych
Persons Authors: Dariusz Gąsior
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Praca dotyczy wykorzystania zmiennych niepewnych do wyznaczania algorytmów przeciwdziałania przeciążeniom w sieciach komputerowych. Opracowano różne wersje problemów niepewnych oraz przeanalizowano wyznaczone algorytmy ich rozwiązania z wykorzystaniem badań symulacyjnych. Przedstawiono najważniejsze wyniki z punktu widzenia projektów sieci komputerowej. (Polish)
Comments: Praca doktorska.
Keywords "Symulacja komputerowa"@pl, "optymalizacja"@pl, "przeciwdziałanie przeciążeniom"@pl, "zmienne niepewne"@pl, "sieci komputerowe"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2010
Number of pages: 129
Supervisor: Jerzy Józefczyk
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 4142
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Olga Schabowicz
Availability date: 23-07-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Dariusz Gąsior. Algorytmy przeciwdziałania przeciążeniom w sieciach komputerowych z wykorzystaniem zmiennych niepewnych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja planowania produkcji wieloasortymentowej (PD-1973-05)

Krzysztof Cichocki, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Algorytm optymalizacji procesu dyfuzji stosowanego w produkcji elementów półprzewodnikowych (PD-1975-04)

Wojciech Mały, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zastosowanie modeli markowowskich do optymalizacji wielopoziomowej pamięci (PD-1975-05)

Helena Dryzek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more