REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73862

Resource type: article, chapter

Optymalizacja zwrotów oraz bezpieczeństwa w planowaniu rozwoju (RB-1998-56-02)

View

Resource metadata

Title Optymalizacja zwrotów oraz bezpieczeństwa w planowaniu rozwoju (RB-1998-56-02)
Persons Authors: Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca dotyczy określenia najlepszej relacji między zwrotem na inwestycji i bezpieczeństwem tej inwestycji. Bezpieczeństwo jest zdefiniowane jako pojęcie przeciwstawne ryzyku inwestycyjnemu Wykazano zasadę optymalnego stosunku bezpieczeństwa do zwrotu. Mówi ona, że optymalny stosunek winien być równy czułości inwestora na bezpieczeństwo przez marginalny koszt substytucji bezpieczeństwa na ryzyko. Trzy przykłady zastosowania powyższej zasady są przedstawione w pracy. Pierwszy dotoczy optymalizacji portfela zawierającego akcje oraz obligacje bez ryzyka. Drugi - optymalizacji nakładów na działania zapobiegające klęskom żywiołowym typu powodzi. Ostatni przykład dotyczy ubezpieczenia emerytalnego. (Polish)
Keywords "bezpieczeństwo inwestycji"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "investment safety"@en, "investment return"@en, "rentowność inwestycji"@pl, "insurances"@en, "ubezpieczenia"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-56-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 17
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Roman Włodzimierz Kulikowski. Optymalizacja zwrotów oraz bezpieczeństwa w planowaniu rozwoju (RB-1998-56-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more