REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78592

Resource type: article, chapter

Metody matematyczne analiz dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy region do podziału obszaru na określoną liczbę spójnych regionów (RB-1993-14-03)

View

Resource metadata

Title Metody matematyczne analiz dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy region do podziału obszaru na określoną liczbę spójnych regionów (RB-1993-14-03)
Persons Authors: Joanna Malicka-Wąsowska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Obecne przeobrażenia ustrojowe pociągają za sobą konieczność zmian podziału organizacyjnego kraju. Podział taki musi spełniać wiele kryteriów, w tym warunki środowiska naturalnego, istniejące układy komunikacyjne, wyposażenie w infrastrukturę administracyjną, rozmieszczenie wielkich aglomeracji miejskich i węzłów osadniczych oraz przeszłość historyczną, w związku z czym wymaga on pracy z dużą liczbą danych różnego typu. Praca opisuje działanie programu REGION, opracowanego w IBS PAN, służącego do komputerowego wspomagania pracy nad podziałem danego obszaru składającego się z mniejszych tzw. podstawowych jednostek terenowych na regiony. (Polish)
Keywords "computer decision support"@en, "komputerowe wspomaganie decyzji"@pl, "program REGION"@pl, "podział obszaru na regiony"@pl, "area division into subregions"@en, "REGION software"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1993-14-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1993
From page: 1
To page: 9
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 02-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Joanna Malicka-Wąsowska. Metody matematyczne analiz dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy region do podziału obszaru na określoną liczbę spójnych regionów (RB-1993-14-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)

Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

WSPOMAGANIE DECYZJI FINANSOWYCH GMINY.Opracowane oprogramowanie systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1996-52)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more