REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/58096

Resource type: histological preparation - human

Nowotwór złośliwy skóry - czerniak

View

Resource metadata

Title Nowotwór złośliwy skóry - czerniak
Persons Partner: Wrocław Medical University
Description Nowotwór złośliwy skóry - czerniak - barwienie hematoksyliną i eozyną (Polish)
Keywords "czerniak skóry"@pl, "nowotwór złośliwy"@pl, "HE"@pl, "hematoksylina i eozyna"@pl, "barwienia topograficzne"@pl
Classification Resource type: histological preparation - human
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Method of preparing: Barwienie hematoksyliną i eozyną
Magnification: 20x
Number of pixels per meter: 2571025
Numbering: 23994 04
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Piotrowska
Availability date: 22-06-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zbiór preparatów histologicznych

Citation

Copied

Nowotwór złośliwy skóry - czerniak. [histological preparation - human] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Krtań. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Rak szyjki macicy

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Rak gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Mięsień sercowy - budowa prawidłowa (przekrój poprzeczny)

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Rak płuca G551A

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Rak płuc

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more