REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22909

Resource type: book

Zmiany klimatycznego bilansu wodnego i bilansu cieplnego pszenicy jarej

View

Resource metadata

Title Zmiany klimatycznego bilansu wodnego i bilansu cieplnego pszenicy jarej
Persons Authors: Joanna Amelia Kamińska
Cocreators: Krzysztof Pulikowski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Praca zawiera analizę składowych bilansu cieplnego oraz klimatycznego bilansu wodnego (KBW) w okresie wegetacji pszenicy jarej (IV–VIII), wyznaczonych na podstawie danych pochodzących z czterech stacji meteorologicznych: Bydgoszczy (1946–2004), Gorzowa Wielkopolskiego (1975–1990), Wrocławia-Swojca (1964–2000) oraz Łodzi (1954–1995). Analiza zmienności klimatycznego bilansu wodnego, zdefiniowanego jako różnica między opadem a ewapotranspiracją wskaźnikową wyznaczoną metodą Penmanna, na przestrzeni badanych wieloleci wskazuje na pogłębiające się deficyty wody w okresie wegetacji pszenicy jarej. (Polish)
Comments: Monografia zawiera streszczenie w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "Bilans cieplny"@pl, "klimatyczny bilans wodny"@pl, "Pszenica jara"@pl, "agrometeorologia"@pl, "zmiany klimatyczne"@pl, "bilans wodny"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2008
Number of pages: 88
Series name: Monografie
Numbering: LVIII
ISBN: 978-83-60574-30-0
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1946-2004
Resource geographical coverage: "Polska"
Identifiers: OAI: 2677
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Joanna Amelia Kamińska. Zmiany klimatycznego bilansu wodnego i bilansu cieplnego pszenicy jarej. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Współczynniki lepkości

Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiana izobaryczna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływ przez dyszę poddźwiękową

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 147. Melioracja XXVI

Czesław Wajdzik, Zuzanna Borcz, Jacek Fuliński, Jarosław Zygmunt Mirski, Krzysztof Wartenberg, Edward Hutnik, Zbigniew Alberski, Ryszard Wiśniewski, Janusz Łomotowski, Małgorzata Rojek, Tadeusz Molski, Stanisław Bac, Andrzej Żyromski, Alina Zipser-Urbańska, Jan Szymański, Andrzej Drabiński, Józef Sasik, Piotr Lucerski, Wojciech Giel, Henryk Jakubicki, Stanisław Kostrzewa, Anna Pływaczyk, Jan Medyk, Henryk Matusiewicz, Leszek Pływaczyk, Ireneusz Pytel, Stanisław Hus, journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

See more