REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24305

Resource type: journal

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 560. Rolnictwo XCI

View

Resource metadata

Title Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 560. Rolnictwo XCI
Persons Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Jest to 91. numer czasopisma "Rolnictwo"; serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wydawanej od 1955 roku, która ukazuje się do dziś. Zeszyt 91. zawiera 7 artykułów (oraz ryciny i tabele) poświęconych tematom z następujących zakresów: szczegółowej uprawy roślin, żywienia roślin, nauk o glebie i ochrony środowiska, hodowli zwierząt, genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa, łąkarstwa i kształtowania terenów zieleni, ekonomiki i organizacji gospodarki żywnościowej. (Polish)
Comments: Artykuły zawierają streszczenie w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "Nawożenie dolistne"@pl, "pszenica ozima"@pl, "osad poflotacyjny"@pl, "waloryzacja przyrodnicza"@pl, "rekultywacja"@pl, "Krajobraz"@pl, "pole golfowe"@pl, "Pszenica"@pl, "plony"@pl, "gatunki rodzime"@pl, "zużycie nawozów mineralnych"@pl, "waloryzacja krajobrazowa"@pl, "Termin siewu"@pl, "żużel włóknisty"@pl, "ceny nawozów"@pl, "Rycerski Klub Golfowy w Krobielowicach"@pl, "interakcja genotyp - środowisko"@pl, "odmiany przewódkowe"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 2007
Numbering (annual, number, issue): 2007, 560, XCI
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Frequency: aperiodical (irregular)
Number of pages: 82
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 2759
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 560. Rolnictwo XCI. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pszenica : jej różne gatunki i uprawa : dla pożytku gospodarzy

Karol Filipowicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 1/2009

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Architektura krajobrazu w programie odnowy wsi opolskiej

Irena Niedźwiecka-Filipiak, Zbigniew Kuriata, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more