REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47529

Resource type: article, chapter

WPŁYW TERMINU SIEWU I ZAGĘSZCZENIA ROŚLIN NA PLONY SŁONECZNIKA OLEISTEGO

View

Resource metadata

Title WPŁYW TERMINU SIEWU I ZAGĘSZCZENIA ROŚLIN NA PLONY SŁONECZNIKA OLEISTEGO
Title variant: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 165. ROLNICTWO XLVII
Persons Authors: Andrzej Kotecki, Władysław Malarz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W latach 1979-1981 przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice należącym do AR we Wrocławiu badania połowę i laboratoryjne nad uprawą na nasiona słonecznika oleistego odmiany Wielkopolski. Doświadczenie założono w układzie "split-plot", a badanymi czynnikami były:
I- 3 terminy siewu, co 10 dni, rozpoczynając w końcu drugiej dekady kwietnia;
II- 4 odległości roślin w rzędzie: 10, 20, 30, 40 cm.
Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 14,4 m2, rozstawa rzędów 60 cm, głębokość siewu 4 cm. Siew gniazdowy wykonano ręcznie zgodnie ze schematem doświadczenia. Przed siewem niełupki zaprawiano Oxafunem T. W fazie 3-4 par liści dokonano przerywki. Zagęszczenie roślin określano na 3 mb z każdego poletka w dwóch powtórzeniach; po przerywce i przed zbiorem.
W laboratorium Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu oznaczano w niełupkach zawartość suchej masy, białka surowego i tłuszczu surowego oraz określano masę 1000 niełupek. Plony podano przy wilgotności 13%. (Polish)
Keywords "plony"@pl, "słonecznik"@pl, "Zagęszczenie roślin"@pl, "Termin siewu"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 165. ROLNICTWO XLVII
Numbering: Nr 165, XLVII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 1988
From page: 117
To page: 125
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1979-1981
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 05-08-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki, Władysław Malarz. WPŁYW TERMINU SIEWU I ZAGĘSZCZENIA ROŚLIN NA PLONY SŁONECZNIKA OLEISTEGO. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym

Andrzej Kotecki, Edward S. Gacek, Marcin Kozak, Władysław Malarz, Jerzy Szukała, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

NASTĘPCZY WPŁYW JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I Z WSIEWKĄ NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

NASTĘPCZY WPŁYW RÓŻNYCH FORM BOBIKU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Krzysztof Broda, Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more