REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50794

Resource type: article, chapter

WPŁYW TERMINU I SPOSOBU ZBIORU FASOLI ZWYCZAJNEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.) NA PRZYROST MASY NASION I ICH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ. CZĘŚĆ II. MASA 1000 NASION, ENERGIA I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ WIGOR

View

Resource metadata

Title WPŁYW TERMINU I SPOSOBU ZBIORU FASOLI ZWYCZAJNEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.) NA PRZYROST MASY NASION I ICH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ. CZĘŚĆ II. MASA 1000 NASION, ENERGIA I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ WIGOR
Persons Authors: Anna Wondołowska-Grabowska
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W latach 1996-1998 przeprowadzono badania laboratoryjne nad wpływem terminu zbioru i sposobu omłotu (jednoetapowy A - bezpośrednio po skoszeniu, dwuetapowy B - po wyschnięciu całych roślin i dwuetapowy C - po wyschnięciu nasion w strąkach) na kształtowanie się u trzech odmian fasoli (Mela, Słowianka, Jubilatka) masy 1000 nasion, energii i zdolności kiełkowania oraz wigoru nasion.
W miarę dojrzewania zwiększała się masa 1000 nasion, energia i zdolność kiełkowania oraz wigor. Nasiona pochodzące z omłotu B (po wyschnięciu całych roślin) posiadały najwyższą masę 1000 nasion, energię i zdolność kiełkowania, natomiast z omłotu C (po wyschnięciu nasion w strąku) miały najwyższy wigor. (Polish)
Keywords "Wartość siewna"@pl, "fasola"@pl, "odmiana (biologia)"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 415. ROLNICTWO LXXX
Numbering: Nr 415, LXXX
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 2001
From page: 117
To page: 128
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1996-1998
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Anna Wondołowska-Grabowska. WPŁYW TERMINU I SPOSOBU ZBIORU FASOLI ZWYCZAJNEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.) NA PRZYROST MASY NASION I ICH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ. CZĘŚĆ II. MASA 1000 NASION, ENERGIA I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ WIGOR. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

See more