REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47413

Resource type: article, chapter

WPŁYW ROZSTAWY RZĘDÓW I ILOŚCI WYSIEWU NA WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH BOBIKU ODMIANY TIBO O SZCZYTOWYM KWIATOSTANIE

View

Resource metadata

Title WPŁYW ROZSTAWY RZĘDÓW I ILOŚCI WYSIEWU NA WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH BOBIKU ODMIANY TIBO O SZCZYTOWYM KWIATOSTANIE
Title variant: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 253. ROLNICTWO LXI
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W ostatnich latach wprowadzono do uprawy odmianę bobiku Tibo o szczytowym kwiatostanie. Według badań COBORU odmiana Tibo, w porównaniu z konwencjonalną odmianą Nadwiślański, charakteryzuje się m.in. krótszym okresem wegetacji, krótszymi łodygami, małą skłonnością do wylęgania oraz dużą równomiernością dojrzewania. Wymienione wyżej cechy determinują w istotny sposób wartość przedplonową bobiku.
W piśmiennictwie polskim brak jest informacji na temat wpływu zagęszczenia i rozmieszczenia roślin w łanie na wartość resztek pożniwnych nowych form bobiku. Stanowiło to czynnik inspirujący do podjęcia badań w tym zakresie. Celem pracy było określenie wartości resztek pożniwnych odmiany Tibo, na podstawie pozostawionej masy resztek oraz ilości składników mineralnych. (Polish)
Keywords "kwiatostan"@pl, "bobik"@pl, "Resztki pożniwne"@pl, "wysiew"@pl, "rozstawa rzędów"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 253. ROLNICTWO LXI
Numbering: Nr 253, LXI
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 1994
From page: 71
To page: 80
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1989-1991
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 05-08-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. WPŁYW ROZSTAWY RZĘDÓW I ILOŚCI WYSIEWU NA WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH BOBIKU ODMIANY TIBO O SZCZYTOWYM KWIATOSTANIE. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH BOBIKU

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

NASTĘPCZY WPŁYW JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I Z WSIEWKĄ NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ, WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ LIŚCI I PLONOWANIE DWÓCH FORM BOBIKU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

NASTĘPCZY WPŁYW RÓŻNYCH FORM BOBIKU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Krzysztof Broda, Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more