Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Modele komputerowe procesów i obiektów oczyszczalni ścieków dla celów symulacji, prognozowania i sterowania (RB-1998-47-04)

Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

Hanna Ciszewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment: monograph

Stanisław Czaban, Włodzimierz Czamara, Alicja Czamara, Wiesław Fiałkiewicz, Ireneusz Kajewski, Marian Mokwa, Elżbieta Nachlik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wyznaczenie linii nasycenia dla wody

Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Gaz i Woda. 1935, R. XV, Nr 6

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wizja nowoczesności w architekturze Simone Micheli

Barbara Widera, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Gaz i Woda. 1936, R. XVI, Nr 1

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych o różnej eksploatacji

Katarzyna Pawęska, Krzysztof Kuczewski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Sterowanie operacjami finansowymi przedsiębiorstwa (PN-1986-18-02)

Stanisław Łukasik, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Matematyczne modelowanie dynamiki nakładów na remont ciągników (PN-1983-08-06)

Lisa Dittman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)