REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74606

Resource type: article, chapter

V.92: ostatni modem dial-up?

View

Resource metadata

Title V.92: ostatni modem dial-up?
Persons Authors: Jarosław Emilianowicz, Sławomir Sambor, Anna Sałamacha
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przedstawiono aspekty związane z modemami analogowymi dla linii komutowanych. Opisano ewolucję modemów, począwszy od ich początków do wprowadzenia ostatniego standardu V.92. Omówiono ich budowę, elementy składowe oraz wykorzystywane do zamiany sygnału analogowego na cyfrowy modulacje. Wymieniono następnie chronologicznie kolejne standardy wprowadzane przez ITU, które zapewniały coraz większą szybkość połączenia, lepszą korekcję błędów oraz wydajniejszą kompresję. Przedstawiono ostatni standard V.92, wprowadzony w 2000 roku, podkreślając jego zalety z punktu widzenia użytkownika. W drugiej części artykułu skoncentrowano się na połączeniach dial-up, omawiając zmiany, które zachodziły kolejno na rynku tych usług - od zaoferowania przez Telekomunikację Polską pierwszego dostępu wdzwanianego w kwietniu 1996 roku aż do chwili obecnej, charakteryzującej się gwałtownym spadkiem popularności usługi dial-up. (Polish)
Keywords "dial-up"@pl, "modem"@pl, "V.92"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2006
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2006
From page: 259
To page: 273
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 03-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jarosław Emilianowicz, Sławomir Sambor, Anna Sałamacha. V.92: ostatni modem dial-up?. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Statystyczny czas trwania połączeń modemowych

Jarosław Emilianowicz, Marek Woda, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Analiza internetowego ruchu komutowanego

Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Serwer zdalnego dostępu - konfiguracja i zastosowanie

Jarosław Emilianowicz, Sławomir Sambor, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Konwertery standardów transmisji szeregowej do formatu Ethernet

Paweł Ora, Sylwester Grabowski, Sławomir Sambor, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Learning Agents - nowe podejście usprawniające zdalne nauczanie

Marek Woda, Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Symulacja sieci p2p w środowisku OPNET

Łukasz Miętus, Sławomir Sambor, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more