REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74694

Resource type: article, chapter

Learning Agents - nowe podejście usprawniające zdalne nauczanie

View

Resource metadata

Title Learning Agents - nowe podejście usprawniające zdalne nauczanie
Persons Authors: Marek Woda, Jarosław Emilianowicz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Artykuł ukazuje najczęściej występujące niedogodności w procesie zdalnego nauczania. Autorzy przedstawiają metodę na usprawnienie procesu e-learningu przez użycie Agentów Uczących. Opisane zostały niektóre techniczne aspekty zastąpienia tradycyjnej formy zdalnego nauczania. (Polish)
Keywords "e-learning"@pl, "agenci uczący"@pl, "zdalne nauczanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja „INTERNET - Wrocław 2003”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 250
To page: 255
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 07-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marek Woda, Jarosław Emilianowicz. Learning Agents - nowe podejście usprawniające zdalne nauczanie. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Platforma Moodle - elementy grywalizacji

Agnieszka Herczak-Ciara, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Moodle - poradnik. Część 1: Egzamin w formie testu pytań zamkniętych (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 12: Funkcje trygonometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more