REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74689

Resource type: article, chapter

Statystyczny czas trwania połączeń modemowych

View

Resource metadata

Title Statystyczny czas trwania połączeń modemowych
Persons Authors: Jarosław Emilianowicz, Marek Woda
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W artykule przedstawiono aspekty związane z dostępem wdzwanianym do sieci Internet, a także zalety i wady rozłączania przez operatorów połączeń bezczynnych. Dokonano statystycznej analizy czasu połączeń i tendencji w ciągu dnia. Na koniec przytoczono ideę zaimplementowania adaptacyjnej długości połączenia, dostosowującej się do charakteru pracy użytkownika. (Polish)
Keywords "połączenie komutowane"@pl, "połączenie wdzwaniane"@pl, "łącze abonenckie"@pl, "połączenia modemowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja „INTERNET - Wrocław 2003”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 79
To page: 87
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 08-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jarosław Emilianowicz, Marek Woda. Statystyczny czas trwania połączeń modemowych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Internet - nowoczesne medium nauczania

Tomasz Walkowiak, Marek Woda, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Bankowość internetowa w Polsce - przegląd zabezpieczeń

Sławomir Sambor, Jarosław Emilianowicz, Tomasz Karpienia, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Serwer zdalnego dostępu - konfiguracja i zastosowanie

Jarosław Emilianowicz, Sławomir Sambor, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Analiza internetowego ruchu komutowanego

Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Learning Agents - nowe podejście usprawniające zdalne nauczanie

Marek Woda, Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wybrane zagadnienia utraty bezpieczeństwa poufności informacyjnej systemów ze swobodnym dostępem do sieci

Marek Woda, Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more