REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42190

Resource type: article, chapter

Układ pomiarowy i sterowania prototypu kończyny robota kołowo-kroczącego

View

Resource metadata

Title Układ pomiarowy i sterowania prototypu kończyny robota kołowo-kroczącego
Persons Authors: Jarosław Szrek, Przemysław Sperzyński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2012 roku na XII Krajowej Konferencji Robotyki.
Robot kołowo-kroczący powstaje z połączenia dwóch typów robotów, kołowych oraz kroczących. Dzięki temu finalny obiekt posiada lepsze własności użytkowe, szczególnie przydatne podczas operowania w nierównym terenie z przeszkodami. Tego typu robot posiada znaczną liczbę silników napędowych i ich odpowiednie sterowanie jest kluczowe dla prawidłowego działania. W artykule przedstawiono układy sensoryczne oraz układ sterowania i pomiarowy stanowiska badawczego dla jednej kończyny robota. (Polish)
Description in another language: The wheel-legged robot are developed for better locomotion in rough terrain space with obstacles. The paper presents the first stage of the wheel-legged robot design - robot’s limb. The solid models, mechanical part and architecture of measurement and control system has been presented. (English)
Keywords "robot"@pl, "robotyka"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Problemy robotyki. Materiały XII Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 182, tom 1
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2012
From page: 275
To page: 284
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 30-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jarosław Szrek, Przemysław Sperzyński. Układ pomiarowy i sterowania prototypu kończyny robota kołowo-kroczącego. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more