REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47249

Resource type: article, chapter

Towarzystwo Kopalń Węgla „Flora” spółka akcyjna w Dąbrowie Górniczej

View

Resource metadata

Title Towarzystwo Kopalń Węgla „Flora” spółka akcyjna w Dąbrowie Górniczej
Persons Authors: Wiesław Kotarba
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Wydobycie węgla kamiennego w rejonie Zagłębia Dąbrowskiego było jednym z koniecznych warunków, do rozwoju przemysłu hutniczego oraz maszynowego w Królestwie Polskim. (Polish)
Keywords "kopalnia"@pl, "zagłębie dąbrowskie"@pl, "dąbrowa górnicza"@pl, "węgiel kamienny"@pl, "historia górnictwa"@pl, "Dolny Śląsk"@pl, "górnictwo"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)
Destination group: general public, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Hereditas Minariorum
Numbering: Vol. III
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2016
From page: 199
To page: 214
ISSN: 2391-9450
Resource language: Polish
Identifiers: DOI: 10.5277/hm160311
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Kruczek
Availability date: 29-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Wiesław Kotarba. Towarzystwo Kopalń Węgla „Flora” spółka akcyjna w Dąbrowie Górniczej. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

„O skalnym oleju” - publikacja księdza Franciszka Siarczyńskiego z 1828 roku

Andrzej J. Wójcik, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more