Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Filter
Page of  6 (59 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Historia Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Spis treści czasopisma "Hereditas Minariorum", Vol. III, 2016

article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Začátky dolování v Jáchymově, založení města a mincovní práva Šliků ve světle politických jednání a písemných pramenů

Andrea Huczmanová, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Мineral developers and local community: on the way toward mutual understanding

Vitali Shekov, Kirill Shekov, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Ochrona, konserwacja i restauracja kamiennych obudów wyrobisk podziemnych

Wojciech Preidl, Andrzej J. Wójcik, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu „Piast” w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał

Maciej Bodlak, Robert Borzęcki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Zakłady Górnicze „Nowy Kościół”

Krzysztof Maciejak, Marcin Maciejak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika

Robert Borzęcki, Aneta Marek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Podziemna wielka wojna

Krzysztof Domagała, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Glisno - zapomniane uzdrowisko oparte na węglu brunatnym

Agnieszka Gontaszewska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Page of  6 (59 results)
Results on page