REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74712

Resource type: article, chapter

Systemy dostępowe z jednolitym czasem

View

Resource metadata

Title Systemy dostępowe z jednolitym czasem
Persons Authors: Marian Wrażeń
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W referacie przedstawiono problematykę synchronizacji obiektów medialnych niezbędnej dla realizacji usług multimedialnych. Współczesne usługi, zwłaszcza multimedialne, bazują na precyzyjnej skali czasu, która zapewnia zarówno synchronizacją transmisyjną (zgodność skal czasu nadawczej i odbiorczej), oraz synchronizacją obiektów medialnych (tj. właściwe rozmieszczenie poszczególnych usług na osi czasu). Celem realizacji usług multimedialnych należy do każdego węzła doprowadzić wspólny sygnał synchronizacyjny o dostatecznie dużej dokładności. Systemem telekomunikacyjnym, który spełni wymogi w zakresie precyzji skali czasu systemowego jest system telekomunikacyjny z jednolitym czasem, bazujący na precyzyjnej skali czasu emitowanej przez współczesne źródła rozpowszechniania czasu (np. GPS, VSAT itp.). (Polish)
Keywords "usługa"@pl, "usługa multimedialna"@pl, "synchronizacja czasu"@pl, "systemy dostępowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2002
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2002
From page: 149
To page: 156
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 02-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marian Wrażeń. Systemy dostępowe z jednolitym czasem. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykorzystanie techniki ISDN i systemów dostępowych do realizacji programu ePolska

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

System Powerline Communication (PLC) - kompleksowa realizacja sieci dostępowej

Jacek Żygólski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Projekt laboratorium multimedialnych usług realizowanych w trybie wielopunktowym

Janusz Klink, Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Systemy redukcji kosztów połączeń głosowych

Marcin Bury, Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Jakość usług w sieciach IP - mit czy realia?

Mateusz Konkol, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more