Authors: W / Marian Wrażeń

Filter
Page 1 of 1  (8 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Sprawność transmisji IPoATM

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Aplikacja WLAN w systemach zdalnego nauczania

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Sieć sygnalizacyjna SS7 jako uniwersalny system transmisji danych

Marian Wrażeń, Marek Bromirski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Systemy dostępowe z jednolitym czasem

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Jakość usług multimedialnych w sieciach WLAN

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Multimedialne systemy radiodostępowe

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa bezpiecznej poczty elektronicznej w systemach informacyjnych

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wykorzystanie sygnalizacji ISDN do współpracy z systemami usługowymi YoIP

Marian Wrażeń, Marek Bromirski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page 1 of 1  (8 results)
Results on page