REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27793

Resource type: artistic, architectural work

Struktura trójkątowo łańcuchowa: ilustracje

View

Resource metadata

Title Struktura trójkątowo łańcuchowa: ilustracje
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zestaw ilustracji dotyczących propozycji struktury trójkątowo-łańcuchowej, opisujący podstawowe cechy tego sieciowego układu związane z:
a) Możliwością wariantowania konkretnych układów struktury (Fig. 6)
b) Cechami obniżania prawdopodobieństwa kolizji w sieci transportowej (Fig. 7)
c) Możliwości dostosowania struktury do stanu istniejącego (Fig. 8)
d) Możliwości zestawiania elementów w struktury większe, układy regionalne (Fig. 9)
e) Możliwości odkształceń struktury dla lokalnych potrzeb ponad przeciętnych akumulacji poszczególnych funkcji (Fig. 9)
f) Etapowania rozwoju rozwijającej się struktury (Fig. 10)
g) Porównawczego modelowania ukazującego stopień oszczędności terenu (Fig. 11)
Ilustracje powstały na potrzebę referatu (TZ) na kongres RSA (Regional Science Association) w Krakowie w 1986 roku. (Polish)
Keywords "Planowanie przestrzenne"@pl, "struktura trójkątowo-łańcuchowa"@pl, "urbanistyka"@pl, "gospodarka przestrzenna"@pl
Classification Resource type: artistic, architectural work
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1985
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Struktura trójkątowo łańcuchowa: ilustracje. [artistic, architectural work] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more