REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74599

Resource type: article, chapter

Bankowość internetowa w Polsce - przegląd zabezpieczeń

View

Resource metadata

Title Bankowość internetowa w Polsce - przegląd zabezpieczeń
Persons Authors: Sławomir Sambor, Jarosław Emilianowicz, Tomasz Karpienia
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Bankowość internetowa rozwija się w Polsce w bardzo dużym tempie. Obecnie działa około 20 banków internetowych, z których korzysta około 2 mln klientów. Nasuwa się pytanie: Czy korzystanie z banku internetowego jest bezpieczne? W niniejszym referacie podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie. Podano elementy składowe systemu zabezpieczeń, dokonano oceny zabezpieczeń stosowanych w polskich bankach internetowych oraz przedstawiono podstawowe zasady, którymi powinni kierować się klienci banków internetowych, aby nie narażać się na utratę pieniędzy. (Polish)
Keywords "phishing"@pl, "zabezpieczenie"@pl, "pharming"@pl, "bankowość"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2006
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2006
From page: 59
To page: 68
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 03-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Sławomir Sambor, Jarosław Emilianowicz, Tomasz Karpienia. Bankowość internetowa w Polsce - przegląd zabezpieczeń. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza internetowego ruchu komutowanego

Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

IPTV - aspekty techniczne i prawne zabezpieczenia treści przed niepowołanym dostępem

Jacek Oko, Konrad Liszewski, Piotr Sańpruch, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Serwer zdalnego dostępu - konfiguracja i zastosowanie

Jarosław Emilianowicz, Sławomir Sambor, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Konwertery standardów transmisji szeregowej do formatu Ethernet

Paweł Ora, Sylwester Grabowski, Sławomir Sambor, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Learning Agents - nowe podejście usprawniające zdalne nauczanie

Marek Woda, Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more