REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42191

Resource type: article, chapter

Sensoryka i lokalizacja przeszkód przez robota kołowo-kroczącego

View

Resource metadata

Title Sensoryka i lokalizacja przeszkód przez robota kołowo-kroczącego
Persons Authors: Janusz Jakubiak, Jarosław Szrek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2012 roku na XII Krajowej Konferencji Robotyki.
W pracy przedstawiono projekt układu sensorów służących do pomiaru stanu i do lokalizacji przeszkód dla robota kołowo-kroczącego, który został zbudowany w Zakładzie Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych Politechniki Wrocławskiej. Zaprezentowano schemat interfejsów oraz dobór elementów składowych układu. Wstępnie oceniono własności czujników dla potrzeb realizowanych zadań: wykrywania, rozpoznawania i pokonywania przeszkód napotkanych przez robota w terenie. (Polish)
Description in another language: In this article the design of a sensor setup for a wheel-legged robot was presented. The design includes a scheme of interfaces and sensors used in the system. Properties of sensors were evaluated to judge their applicability to typical tasks: detection and recognition of obstacles to overcome or bypass them. (English)
Keywords "robot"@pl, "robotyka"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Problemy robotyki. Materiały XII Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 182, tom 1
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2012
From page: 285
To page: 294
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 30-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Janusz Jakubiak, Jarosław Szrek. Sensoryka i lokalizacja przeszkód przez robota kołowo-kroczącego. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more