REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78472

Resource type: dataset, database

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

View

Resource metadata

Title Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy mikroskopowe przekrojów kanałów mikroprzepływowych o szerokościach 350, 450 i 500 mikrometrów, wykonanych metodą ceramicznego druku 3D, w stanie surowym i po wypaleniu. (Polish)
Keywords "przekrój"@pl, "mikrosystem przepływowy"@pl, "układ mikroprzepływowy"@pl, "druk 3D"@pl, "stereolitografia"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Number of data records: 6
Software used: Leica Application Suite
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Witold Nawrot. Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Lonicera periclymenum L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Sylwia Gil, Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Leucojum vernum L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Sylwia Gil, Paweł Jarzembowski, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Obrazy RTG mikrosystemów ceramicznych

Witold Nawrot, Karol Malecha, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more