REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78470

Resource type: dataset, database

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

View

Resource metadata

Title Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór plików zawiera surowe dane pomiarów termograwimetrycznych (TGA, DTG) i kalorymetrii różnicowej (DSC) w formie zbioru danych (pliki .txt) i wizualizacji (pliki .tif) dla następujących materiałów do stereolitografii:
Formlabs Clear
Formlabs Castable
Formlabs Castable Wax
Formlabs Ceramic Resin
Tethon Porcelite
Tethon Vitrolite
Ackuretta Ceramic
Autorska żywica zawierająca ceramikę LTCC (Polish)
Keywords "Termograwimetria"@pl, "LTCC"@pl, "stereolitografia"@pl, "kalorymetria różnicowa"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Laboratorium Materiałów Polimerowych, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii; Wrocław
Creation time: 2020
Number of data records: 30
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Witold Nawrot. Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more