REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44691

Resource type: photo

Przekrój arktycznej gleby, słabo ukształtowanej - fotografia poglądowa

View

Resource metadata

Title Przekrój arktycznej gleby, słabo ukształtowanej - fotografia poglądowa
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Maria Krupska (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Przekrój arktycznej gleby, słabo ukształtowanej, osady deluwialne, 1959, Spitzbergen, "Stagnic Cryosols" (Silitic).
Pomoc dydaktyczna dla studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydział Rolniczy (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/5/1) (Polish)
Comments: 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Keywords "Gleba arktyczna słabo ukształtowana"@pl, "Gleboznawstwo"@pl, "Gleba arktyczna"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Creation time: XX wiek
Scanner or camera model: Nikon D810
Real object width: 15 cm
Real object height: 4 cm
Real object depth: 59 cm
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maria Krupska
Availability date: 05-06-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Przekrój arktycznej gleby, słabo ukształtowanej - fotografia poglądowa. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more