REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/43151

Resource type: 3D, photo360

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

View

Resource metadata

Title 17. Jajo kurze - wadliwe - 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Maciej Oziembłowski (Redactor), Małgorzata Korzeniowska (Redactor), Tadeusz Trziszka (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Fotografia obrotowa jaja. Jajo kurze wadliwe - pofałdowana skorupa. Wada jest wynikiem stresu nioski. Okaz zasuszony. (Polish)
Comments: 41. Kolekcja surowców jajczarskich
Keywords "jajo"@pl, "jajo kurze"@pl, "jakość jaj kurzych"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji UPWr
Time of scan/photo creation: 2019
Scanner or camera model: Nikon D810
Software used: Adobe Photoshop
Time of object creation: XX wiek
Object material: materia organiczna
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Oziembłowski
Availability date: 12-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. 17. Jajo kurze - wadliwe - 360. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

KlatSw01 - Jajo kurze, klatkowe, świeże - próba 1

Maciej Oziembłowski, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more